• Gratis verzending vanaf 50€
 • Gratis terugzending
 • Minimale bestelwaarde 20€
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden


Laatste update: mei 2021

 


Lees deze algemene verkoopvoorwaarden (Algemene Voorwaarden) zorgvuldig door voordat u onze producten (Producten) of diensten (Diensten) bestelt, aangezien dit belangrijke informatie over uw bestelling bevat. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die u plaatst via www.melitta.nl (Website). Alleen deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een contract dat u als Consument met ons sluit.

Door onze Website te gebruiken voor een bestelling, bevestigt u hierbij dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, ongeacht hoe of met wel apparaat u de Website gebruikt. Door een bestelling via de Website te plaatsen, bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat en stemt u ermee in dat u hieraan gebonden bent. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, bestel dan geen Product of Dienst via de Website.

Wij kunnen helaas geen bestellingen accepteren voor levering buiten Nederland. We kunnen niet leveren aan een postbus adres.

Als u vragen heeft, kunt u ons bellen op 0183-642626 of mailen via webshop@melitta.nl. Ons team is beschikbaar op van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 15:00 uur. Wij zijn gesloten in het weekend en op feestdagen.

Bedrijfsgegevens

Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over "wij", "ons", "onze" en "Melitta" gaat dat over Melitta Nederland BV. Melitta is gevestigd in Gorinchem aan de Edisonweg 25 (4207HE) en staat in geschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 23067083.

1. Algemeen en definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via onze Website worden gesloten.

1.2. De woorden "u", "uw" en "Klant" zijn: elke persoon die de Website bezoekt of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met ons aangaat.

1.3. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze Website, ons verkoopbeleid en deze Algemene Voorwaarden.

1.4. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, wordt deze voorwaarde buiten toepassing verklaard en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende voorwaarden.

1.5. In onze Algemene Voorwaarden gebruiken wij de volgende definities:

Consument een natuurlijk persoon die niet handelt voor een beroep of bedrijf;

Contract de juridisch bindende overeenkomst tussen de Klant en ons voor de levering van de Producten of Diensten;

Afleverlocatie de in de bestelling vermelde locatie of andere plaatsen waar de Producten moeten worden geleverd binnen Nederland;

Producten de goederen die op de Website worden aangeboden en die wij leveren volgens de specificatie in de bestelling;

Privacybeleid de uitleg hoe Melitta omgaat met de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals hier te vinden: https://www.melitta.nl/gegevensbescherming/;

Retouradres betekent P/A Melitta Europa GmbH & Co, Melittastrasse 44, 32427 Minden, Duitsland

Standaardlevering betekent onze standaard leveringsmethode via de Vervoerder;

Vervoerder betekent een door ons geselecteerde vervoerder die Melitta gebruikt om de Producten naar u te verzenden;

Website betekent onze Website https://www.melitta.nl waar de Producten aangeboden staan en waar een bestelling kan worden geplaatst.

1.6. Wij bevestigen en u erkent dat Melitta u de volgende informatie heeft verstrekt of ter beschikking gesteld (behalve wanneer dergelijke informatie al uit de context van de transactie blijkt):

1.6.1. de belangrijkste kenmerken van de Producten;

1.6.2. onze bedrijfs- en contactgegevens;

1.6.3. de totaal verschuldigde prijs voor de Producten, inclusief belastingen of, als de prijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop deze wordt berekend;

1.6.4. de betalingsregelingen, prestaties en het tijdstip waarop (of waarbinnen) wij ons ertoe verbinden de Producten te leveren;

1.6.5. ons klachtenbeleid;

1.6.6. de duur van het Contract, voor zover van toepassing.

1.7. Zoals vereist in de Verordening inzake consumentencontracten 2013 (informatie, annulering en extra kosten):

1.7.1 alle in punt 1.6 beschreven informatie; en

1.7.2. alle andere informatie die wij u verstrekken over de Producten of over ons waarmee u rekening houdt bij het aangaan van het Contract of bij het nemen van een andere beslissing over de Producten die zijn onderdeel van ons Contract met u als Consument.

2. Producten

2.1. De Producten staat omschreven op de Website, in catalogi, brochures of andere vormen van reclame. We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de Producten voldoen aan illustraties, foto's en beschrijvingen op onze Website, catalogi, brochures of andere vorm van reclame. We kunnen echter niet garanderen dat alle beschrijvingen, illustraties en/of foto's 100% nauwkeurig zijn vanwege verschillen die kunnen ontstaan tijdens het drukproces en verschillen in de kleurweergave van elektronische displays. Niets sluit echter onze aansprakelijkheid uit voor fouten als gevolg van nalatigheid van onze kant.

2.2. Wij zijn wettelijk verplicht om Producten te leveren conform het Contract. Als u producten ontvangt die niet in overeenstemming zijn met het contract, verwijzen wij u naar artikel 7.

2.3. Wanneer Producten zijn geleverd volgens uw (speciale) eisen, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie en specificaties die u verstrekt juist zijn.

2.4. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in de Producten die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of veiligheidseisen. Wij zullen u op de hoogte brengen van deze wijzigingen.

3. Aanvaarding van de voorwaarden en de orde

3.1. Om een Contract met ons te kunnen aangaan, moet u ten minste 16 jaar oud zijn. Als een Klant jonger is dan 16 jaar, verwachten wij dat deze Klant onze Website alleen gebruikt met toestemming van een ouder of voogd. Als u namens iemand anders bestelt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de beoogde ontvanger de juiste leeftijd heeft om het Product te mogen bestellen.

3.2. Bij het gebruik van onze Website bent u verantwoordelijk om uw account en wachtwoord vertrouwelijk te houden. Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u er ook mee in om verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten met een account en wachtwoord.

3.3. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de aan ons verstrekte gegevens correct en volledig zijn, ons te informeren als deze wijzigen en uw informatie op onze Website up to date te houden.

3.4. Melitta behoudt zich het recht voor om Diensten te weigeren, accounts te beëindigen of content te verwijderen of te bewerken als de Klant in strijd handelt met toepasselijke wetgeving, deze Algemene Voorwaarden of andere richtlijnen of beleidsregels.

3.5. Door het plaatsen van een bestelling biedt u aan om een Product op en onder deze Algemene Voorwaarden te kopen. Een bestelling via de Website (of anderszins) is een onherroepelijk aanbod en leidt niet tot een contract.

3.6. Het niet aanvaarden van een bestelling kan het gevolg zijn van:

3.6.1. Producten die niet op voorraad zijn;

3.6.2. Melitta ontvangt geen goedkeuring voor betaling van uw bestelling;

3.6.3. er is een fout in de prijs of Productbeschrijving;

3.6.4. er wordt niet voldaan aan een artikel in deze Algemene Voorwaarden.

3.7. Wij behouden ons het recht voor om niet akkoord te gaan met een bestelling.

3.8. Houd er rekening mee dat het afronden van de online betaling geen aanvaarding betekent van uw bestelling om Producten of Diensten bij ons te kopen. We zullen u zo snel mogelijk per e-mail bevestigen dat we uw bestelling hebben ontvangen en verwerken.

3.9. Wij aanvaarden uw bestelling na succesvolle afronding van de betaling.

3.10. De looptijd van het Contract start vanaf het moment dat u de e-mail van de bestelling ontvangt en duurt tot de laatste dag van uw recht om de Producten terug te sturen.

3.11. Als wij niet de Producten of Dienst kunnen leveren die u hebt besteld, zullen wij uw bestelling niet verwerken en u schriftelijk (via e-mail) informeren. Als u al hebt betaald, zullen wij u zo snel mogelijk volledig terugbetalen, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw betaling.

3.12. Het bestelproces staat op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct hebt doorlopen.

3.13. Door een bestelling te plaatsen stemt u ermee in dat wij de orderbevestiging (hieronder gedefinieerd) sturen via e-mail (naar het door u verstrekte mailadres) met alle relevante informatie over de bestelling.

3.14. Kort nadat u een bestelling bij ons hebt geplaatst, ontvangt u een e-mail waarin de exacte details van uw bestelling worden erkend (Orderbevestiging). U moet controleren dat de Orderbevestiging volledig en juist is en ons per ommegaande infomeren over eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in uw bestelling.

3.15. Als u niet binnen vijf (5) dagen een Orderbevestiging ontvangt, neem dan contact op met ons team via 0183-642626 of mailen via webshop@melitta.nl. Ons team is beschikbaar op van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 15:00 uur. Wij zijn gesloten in het weekend en op feestdagen.

3.16. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid en eventuele garanties of verklaringen over levertijden kunnen vertraagd zijn door verzending per post of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

4. Prijs, Prijsbeleid en Betaling

4.1. Alle prijzen op de Website zijn in EURO en zijn inclusief BTW, indien van toepassing. Prijzen kunnen veranderen en aanbiedingen kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

4.2. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat al onze prijzen die op onze Website worden weergegeven kloppen, kunnen er soms fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een artikel dat u hebt besteld, nemen we zo snel mogelijk contact met op. U hebt dan de mogelijkheid om de bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, kan Melitta de bestelling voor het verkeerd geprijsde artikel afhandelen als een annulering.

4.3. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, die voor rekening van de Klant komen. Het totale bedrag op de Orderbevestiging is het totale bedrag dat de Klant voor de Producten moet betalen, inclusief alle belastingen, heffingen en verzendkosten.

4.4. Om een Contract aan te gaan, moet u in het bezit zijn van een geldige creditcard of bankpas uitgegeven door een geaccepteerde bank. Bij het plaatsen van een bestelling verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt juist en volledig zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalkaart die wordt gebruikt voor de bestelling en dat er voldoende middelen zijn om de prijs van de Producten te betalen.

5. Levering

5.1. De Producten worden afgeleverd op de Afleverlocatie. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de Producten door u (of een andere door u aangewezen persoon) op de Afleverlocatie zijn ontvangen of wanneer u de Producten bij ons hebt opgehaald.

5.2. De verstrekte leverings- of verzendingsdata gelden als schatting en zijn geen uiterste termijn. Wij behouden ons het recht voor om de levertijden in redelijkheid te verlengen als er een vertraging ontstaat die buiten onze invloed en controle ligt.

5.3. Houd er rekening mee dat we geen specifieke leveringsdata kunnen garanderen en daarom maximaal 30 dagen voor levering hanteren. Wanneer levering van uw Producten of diensten wordt vertraagd of verhinderd om redenen buiten onze controle (bijvoorbeeld voorraadtekorten, invoervertragingen of hoger dan verwachte vraag) zullen we alles in het werk stellen om u tijdig op de hoogte te houden, maar zijn wij niet aansprakelijk voor een dergelijke vertraging. Voor de goed orde, deze clausule sluit op geen enkele wijze een wettelijk recht uit dat u heeft om een bestelling te annuleren wanneer een levering van Producten wordt vertraagd of niet wordt verstrekt.

5.4. Melitta is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet- of late levering van de oorspronkelijk vermelde leveringsdatum.

5.5. Het kan zijn dat voor een levering moet worden getekend. Als onze Vervoerder om welke reden dan ook niet in staat is om de Producten op de Afleverlocatie te leveren, laat de Vervoerder een briefje achter dat de Producten zijn teruggestuurd naar het distributiecentrum, zijn afgeleverd op de pickup point of zijn afgegeven bij een buur. Als de Klant het pakket niet ophaalt bij de Vervoerder zoals vermeld in de leveringsnota en de Vervoerder de Producten aan ons retourneert, dan zijn wij vrij om u kosten in rekening te brengen voor eventuele verzendkosten die redelijkerwijs zijn gemaakt.

5.6. Levering van Producten besteld op Melitta.nl is alleen mogelijk wanneer zowel het factuur- als het leveradres een bestaand adres in Nederland is. Levering in de eilanden die onder het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden vallen, is uitgesloten.

6. Risico en titel

6.1. De verantwoordelijkheid voor de Producten (ook wel het "risico" genoemd) blijft bij Melitta tot de levering, op welk moment het op u overgaat.

6.2. Na volledige betaling van de Producten gaat het eigendom over op de Klant.

7. Kapotte, beschadigde of verkeerde Producten

7.1. Volgens de wet moeten we Producten leveren die die overeenkomen met wat u redelijkerwijs mag verwachten, zoals beschreven op het moment van aankoop, in overeenstemming met alle informatie die we hebben verstrekt, en die overeenkomen met voorbeelden of modellen die u hebt gezien of onderzocht (tenzij we u geinformeerd hebben over eventuele verschillen). Als Producten die u hebt gekocht niet voldoen en bijvoorbeeld fouten bevatten of zijn beschadigd wanneer u ze ontvangt, of als u onjuiste goederen ontvangt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om een reparatie, vervanging of terugbetaling te regelen.

7.2. Vanaf de dag dat u de Producten (en eigendom ervan) ontvangt, hebt u 14 dagen het recht om de Producten af te wijzen en een volledige terugbetaling te ontvangen indien deze redelijkerwijs niet voldoen aan artikel 7.1. U kan vervanging of reparatie van de Producten vragen. Wij dragen alle bijbehorende kosten voor reparatie en zullen de reparatie of vervanging binnen een redelijke tijd voor u uitvoeren. In bepaalde omstandigheden, wanneer een reparatie of vervanging onmogelijk of anderszins disproportioneel is, kunnen wij u in plaats daarvan een volledige terugbetaling aanbieden. Als u een reparatie of vervanging aanvraagt tijdens de afwijzingsperiode van 14 dagen, wordt die periode opgeschort terwijl we de reparatie of vervanging uitvoeren en wordt deze hervat op de dag dat u de vervangende of gerepareerde Producten ontvangt. Als de Producten na een reparatie of vervanging nog steeds niet in overeenstemming zijn (of als we dit niet kunnen doen zoals voorheen beschreven, of hebben niet binnen een redelijke termijn of zonder noemenswaardige ongemak voor u op te treden), hebt u het recht om de Producten tegen een gereduceerde prijs te houden, of om ze af te wijzen in ruil voor een terugbetaling. Als u gebruik maakt van het uiteindelijke recht om de Producten meer dan zes (6) maanden nadat u deze hebt ontvangen te weigeren, kunnen we elke terugbetaling verminderen met de waarde van het gebruik van de Producten in die periode.

7.3. Houd er rekening mee dat u niet in aanmerking komt voor een claim op grond van dit artikel 7 als we u vóór uw aankoop op de hoogte hebben gesteld van eventuele fouten, schade of andere problemen met de Producten; als u de Producten hebt gekocht voor een ongeschikt doel dat noch duidelijk is of ons bekend is gemaakt en het probleem het gevolg is van uw gebruik van de Producten voor dat doel; of als het probleem het gevolg is van normale slijtage, misbruik of opzettelijke of onzorgvuldige schade. Houd er ook rekening mee dat u Producten niet aan ons mag retourneren onder dit artikel 7 alleen maar omdat u van gedachten bent veranderd. Als u Consument bent, heeft u wettelijk recht op een bedenktijd (afkoelingsperiode) van 14 dagen waarbinnen u Producten ongeacht de reden mag retourneren. Zie artikel 8 voor meer informatie of lees deze informatie op Consuwijzer.

7.4. Om Producten op basis van dit artikel 7 om welke reden dan ook aan ons terug te sturen, moet u dit bij u dit kantooruren van 8.30 - 17.00 uur bij ons afgeven of ze per post of koerier terugsturen naar ons Retouradres.

7.5. Terugbetalingen (geheel of gedeeltelijk, inclusief prijsverlagingen) op grond van dit artikel 7 worden verwerkt binnen 14 dagen na de dag waarop we afspreken dat u recht heeft op de terugbetaling.

7.6. Alle restituties die onder dit artikel 7 worden afgegeven omvatten alle door u betaalde leveringskosten toen de Producten oorspronkelijk werden gekocht, maar geen verzendkosten voor de teruggave van de Producten.

7.7. Voor meer informatie over uw rechten als Consument kunt u contact opnemen met de ACM via www.consuwijzer.nl.

8. Uw recht om te annuleren als u van gedachten verandert

8.1. U kan de bestelling annuleren voordat het Contract wordt gesloten door ons te informeren, ongeacht de reden en zonder enige aansprakelijkheid. Neem hiervoor contact op met ons team via 0183-642626 of webshop@melitta.nl . Ons team is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 15:00 uur. Wij zijn gesloten in het weekend en op feestdagen. Wij zullen u zo snel mogelijk terugbetalen, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop u uw bestelling intrekt.

8.2. Ongewenste Producten kunnen worden geretourneerd voor een terugbetaling. Breng ze in originele staat terug, ongebruikt (met originele verpakking en in goede staat), met alle etiketten nog steeds bevestigd binnen 14 dagen na ontvangst via dit https://www.melitta.de/media/pdf/e8/0f/10/Annulering-en-Herroeping.pdf.

8.3 Bepaalde artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Neem contact op met ons team via 0183-642626 of webshop@melitta.nl om te zien welke artikelen kunnen worden teruggestuurd en welke niet.

8.4. Zorg ervoor dat u de Producten in de originele verpakking aan ons retourneert. Ongeacht uw rechten als Consument zijn de Producten tweedehands zonder de verpakking en het is dus mogelijk dat we uw retour niet kunnen verwerken. Als u de Producten uit de verpakking haalt om de geschiktheid te controleren, gooi dan aub nog niet de verpakking weg en bewaar deze voor het terugsturen van uw Producten.

8.5. Het oorspronkelijke aankoopbedrag wordt terugbetaald ten opzichte van de oorspronkelijke bestelling. Tenzij wettelijk voorgeschreven, zijn verzendkosten of andere retourkosten de verantwoordelijkheid van de Klant.

8.6. Geen van de bovenstaande voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten van consumentenbescherming.

8.7. Als Consument heeft u het wettelijke recht om uw Contract met ons te annuleren tot 14 dagen nadat de Producten in uw bezit komen (recht op herroeping). U kunt uw Contract opzeggen en de Producten om welke reden dan ook onder dit recht aan ons retourneren. Let op, als u een bestelling wilt annuleren voordat u onze orderbevestiging ontvangt of als u het Contract wilt annuleren na ontvangst van de orderbevestiging, maar voordat we de Producten hebben verzonden, zijn de artikelen 8.8, 8.9, 8.14.4 en 8.16 van toepassing.

8.8. Als u gebruik wilt maken van uw recht om te annuleren op grond van dit artikel 8, moet u ons informeren. U doet dit op een manier die u uitkomt, bij voorkeur per e-mail. Zorg ervoor dat u ons op de hoogte brengt van uw beslissing om te annuleren voordat de periode in artikel 8.7 afloopt. (Houd er rekening mee dat de annuleringsperiode wordt gedefinieerd als hele kalenderdagen. Als u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt om 23:59 uur op de laatste dag van de annuleringsperiode, is uw annulering geldig en geaccepteerd.) U kan voor annulering contact met ons opnemen:

 • telefonisch op 0183-642626 van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 15:00 uur;
 • per e-mail op webshop@melitta.nl onder vermelding van ‘herroeping’, of;
 • per post naar Melitta Nederand BV, Edisonweg 25, 4207HE, Gorinchem, ovv ‘herroeping’8.9. We kunnen u vragen waarom u annuleert en kunnen alle antwoorden die u verstrekt gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

8.10. Houd er rekening mee dat uw wettelijke recht om te annuleren in de volgende gevallen kan vervallen:Houd er rekening mee dat uw wettelijke recht om te annuleren in de volgende gevallen kan vervallen:

8.10.1. Als de Producten om gezondheids- of hygiënische redenen zijn verzegeld en u deze verzegeling na ontvangst heeft verbroken;

8.10.2. Als de Producten na ontvangst onafscheidelijk zijn vermengd met andere voorwerpen (naar hun aard).

8.11. U mag de Producten aan ons terugsturen uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons heeft meegedeeld dat u onder deze clausule wilt annuleren.

8.12. Terugbetaling op grond van dit artikel 8 gebeurt binnen 14 dagen na de dag waarop wij de Producten in goede staat hebben ontvangen.

8.13. Restituties op grond van dit artikel 8 kunnen onder de volgende omstandigheden in mindering worden gebracht:

8.13.1 Restituties kunnen worden verminderd met de eventuele verminderde waarde van de Producten die het gevolg zijn van “overmatig gebruik”. Overmatig gebruik beschouwen wij langer of intensiever gebruik dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigenschappen van het Product vast te stellen (bijv. niet meer dan gebruikelijk in een winkel);

8.13.2 wij brengen geen kosten in rekening voor schade aan leveringsverpakkingen (d.w.z. verpakkingsmateriaal zoals noppenfolie en een verzenddoos), maar we kunnen kosten rekenen als de originele verpakking is beschadigd (bijv. gescheurd of anderszins onverzegeld op een manier die het moeilijk of onmogelijk maakt om de Producten in "nieuwe" staat door te verkopen);

8.13.3. Standaard leveringskosten worden volledig vergoed, samen met de prijs van de Producten.

8.14. Terugbetalingen op grond van dit artikel 8 gebeuren via dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt bij de bestelling.

8.15. Als u Producten heeft ontvangen in verband met het Contract dat u hebt opgezegd, moet u de Producten zo snel mogelijk aan ons terugsturen of teruggeven, maar uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons informeert over uw opzegging van dit Contract. De deadline wordt gehaald als u de Producten terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

9. Garantie

9.1. De Producten hebben een fabrieksgarantie. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de garantiedocumentatie van de fabrikant die bij de Producten wordt geleverd.

9.2. De garantie van de fabrikant bestaat naast uw wettelijke rechten als Consument (dat de goederen overeenkomen met onze beschrijving, dat ze van bevredigende kwaliteit zijn en dat ze geschikt zijn voor het beoogde doel). Meer informatie over uw rechten als Consument zijn te vinden op de website van Consuwijzer.

10. Onze aansprakelijkheid

10.1. Wij zijn verantwoordelijk voor te verwachten verlies of schade die u lijdt wanneer wij deze Algemene Voorwaarden niet nakomen of als gevolg van onze nalatigheid (inclusief die van onze medewerkers, agenten of onderaannemers). Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig onvoorzien verlies of schade.

10.2. Wij leveren alleen Producten voor huishoudelijk en particulier gebruik. Wij garanderen of verklaren niet dat de Producten geschikt zijn voor commercieel, zakelijk of industrieel gebruik van welke aard dan ook (inclusief wederverkoop). Onze aansprakelijkheid jegens een zakelijke Klant (die geen Consument is) is beperkt tot de aankoopprijs van de Producten ongeacht de aanspraak. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermogensschade.

10.3. Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers, agenten of onderaannemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken.

10.4. Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt uw wettelijke rechten als consument uit te sluiten of te beperken. Voor meer informatie over uw wettelijke rechten verwijzen wij u naar de ACM via www.acm.nl.

11. Overmacht

11.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van onze verplichtingen wanneer dat ons niet valt toe te rekenen.

11.2. Indien een gebeurtenis zich voordoet die onder dit artikel 11 kwalificeert als overmacht zal Melitta:

11.2.1. u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen;

11.2.2. onze verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden opschorten includief eventuele (leverings)termijnen waaraan wij gebonden zijn;

11.2.3. u informeren wanneer de overmachtsituatie voorbij is en zo nodig details verstrekken over eventuele nieuwe data, tijden of beschikbaarheid van Producten;

11.2.4. het Contract opzeggen en u op de hoogte stellen van de annulering. Eventuele terugbetalingen die u verschuldigd bent als gevolg van die annulering, worden zo snel mogelijk aan u uitbetaald;

11.2.5. Als er een overmachtsituatie plaatsvindt en u het Contract wilt opzeggen, kan u dit doen. Eventuele restituties als gevolg van een dergelijke annulering worden aan u betaald zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

12. Communicatie- en contactgegevens

12.1. Wilt u contact opnemen voor algemene vragen of klachten, maar ook voor bestellingen, betalingen en leveringen, dan zijn wij telefonisch bereikbaar op 0183-642626 of webshop@melitta.nl. Ons team is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 15:00 uur. Wij zijn gesloten in het weekend en op feestdagen;

12.2. Voor de volgende specifieke kwesties kan u als volgt contact met ons opnemen:

12.2.1. om niet-conforme Producten terug te sturen, kunt u de contactgegevens in artikel 7 gebruiken;

12.2.2. voor annuleringen op grond van uw recht op een bedenktijd verwijzen wij u naar artikel 8.

13. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken (gegevensbescherming)

13.1. Alle persoonsgegevens die wij kunnen gebruiken, worden verzameld, verwerkt en bewaard overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

13.2. Voor volledige details over het verzamelen, verwerken, opslaan en bewaren van persoonsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, het doel(en) waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt, de rechtsgrondslag of grondslagen voor het gebruik ervan, gegevens van uw rechten en hoe deze uit te oefenen, en het delen van persoonsgegevens (indien van toepassing), verwijzen wij u naar onze https://preview.melitta.nl/gegevensbescherming/.

14. Andere belangrijke bepalingen

14.1. We kunnen onze verplichtingen en rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden (en onder het Contract, indien van toepassing) overdragen (dit kan bijvoorbeeld gebeuren als we ons bedrijf verkopen). Als dit gebeurt, wordt u door ons schriftelijk op de hoogte gebracht. Uw rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden worden niet aangetast en onze verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden worden overgedragen aan de derde partij die er aan gebonden blijft.

14.2. U kan de garantiebepalingen in artikel 9 overdragen (toewijzen) aan een persoon die de Producten bij u koopt nadat u de goederen bij ons hebt gekocht.

14.3. U mag uw verplichtingen en rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden (en op basis van het Contract, indien van toepassing) niet overdragen (toewijzen) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

14.4. Het Contract is tussen u en ons. Het is niet bedoeld om een andere persoon of derde op enigerlei wijze ten goede te komen en geen enkele dergelijke persoon of partij heeft het recht om een bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen. Dit is onderworpen aan artikel 14.2 en elke koper aan wie de garantie op grond van dat artikel is overgedragen, heeft het recht de garantie af te dwingen.

14.5. Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn in rechte, wordt die bepaling(en) geacht te zijn uitgezonderd van de rest van deze Algemene Voorwaarden die onverminderd van kracht blijven.

14.6. Het niet of verlaat uitoefenen van een van onze rechten onder deze Algemene Voorwaarden mag niet worden geinterpreteerd dat we van dat recht afzien.

15. Klachten en feedback

15.1. We zijn altijd blij met feedback van onze Klanten en hoewel we ons altijd inspannen om ervoor te zorgen dat u een positieve Klantervaring heeft, willen we toch van u horen wanneer u enige reden tot klagen hebt.

15.2. Alle klachten worden behandeld volgens ons klachtenbeleid en -procedure. Als u wilt klagen over een aspect van uw omgang met ons, neem dan contact met ons:

 • Schriftelijk aan de Klantenservice van Melitta: Edisonweg 25, 4207HE in Gorinchem;
 • Per e-mail gericht aan de klantenservice via webshop@melitta.nl;
 • Telefonisch contact opnemen via: 0183-642626.15.3. We zullen proberen eventuele meningsverschillen snel en efficiënt en in ieder geval binnen 14 dagen op te lossen.

15.4. De Europese Commissie biedt een buitengerechtelijke schikkingsprocedure: Online geschillenbeslechting. Meer informatie is hier te vinden. Let op, Melitta is geen lid van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken.

16. Rechtskeuze

16.1. Op deze Algemene Voorwaarden, het Contract en de commerciele relatie tussen u en ons (al dan niet contractueel) is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Elk geschil, procedure of vordering tussen u en ons over deze Algemene Voorwaarden, het Contract of onze relatie (al dan niet contractueel) zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Modelformulier voor Retourzendingen

Zie DHL Retourformulier: https://www.dhl.de/dhl-rpi/gw/rpcustomerweb/OrderAnon.action?__userlocale=NL&__gwfs=50480378304233472

Laatst bekeken